گزارش های کلان بازار

اندازه بازار گروه کالایی در میان محصولات سوپرمارکتی:

در دسته‌بندی سطح بالا، می‌توان جایگاه گروه کالایی را مورد بررسی قرار داد. اینکه چه درصدی از کل بازار در حوزه مویرگی به گروه کالایی مورد نظر اختصاص یافته است این در حالی است که بیشترین سهم را دارا میباشد و گروه کالایی دیگر آن را کسب کرده است. گروه کالایی های هم رده از لحاظ سهم بازار، گروه کالایی های مختلف” می باشد.

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس نوع:

یکی از مهم‌ترین عوامل در ورود به بازار جدید، حفظ یا توسعه بازار، اطلاع از اندازه بازار و مقایسه آن با حجم سایر گروه‌های کالایی می‌باشد. در گزارش سهم بازار انواع گروه کالایی ارائه شده است که به وسیله آن می‌توان حجم بازار برخی کالاهای جایگزین در یک دسته را مقایسه نمود. یکی از کالاها در صدر بوده و کالای دیگر کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. نکته جالب توجه این است که گروه کالایی دیگر به تنهایی بیش از نیمی از اندازه بازار کالاهای خاص را به خود اختصاص داده است.

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس بسته بندی:

بر اساس تعریف گزارش ها، یک گروه کالایی بیش از 1350 گرم در بسته بندی x و زیر 1350 گرم در بسته بندی x لحاظ شده است. در گزارش خواهیم داشت بیش از نیمی از ریال فروش در این گروه کالایی به بسته بندی x تعلق دارد.

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس گرماژ:

در گزارش سهم فروش گرماژهای مختلف یک گروه کالایی محاسبه شده و همانطور که مشاهده می‌شود درصد بیشتر فروش بازار مربوط به دو دسته وزنی x و y گرمی می‌باشد. بر اساس بررسی صورت گرفته، گروه کالایی گرماژ-بالا تنها در فروشگاه های زنجیره ای سهم بالایی از فروش نداشته، در بخش مویرگی سهم بالایی از فروش را به خود اختصاص داده است.

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس جغرافیا:

بر اساس بررسی صورت گرفته استان های کردستان و لرستان بیشتر گروه کالایی گرماژ بالا مصرف می کنند و مازندران و گیلان از نوع گرماژ پایین، استان های مرکزی (تهران، البرز، قم و اصفهان) تقریبا به نسبت یکسان خریداری می نمایند. همچنین در مناطق 22 گانه تهران، در مناطق 18، 19، 15، 16، 13، 10، 9 و 20 گرماژ بالا، در مناطق 12، 11، 21، 1، 7، 5، 8 گرماژ پایین بیشتر فروش رفته است و در مابقی مناطق تقریبا نسبت برابر را دارا می‌باشد.

اندازه بازار گروه کالایی، گروه های جایگزین و مکمل:

در 4 ماهه منتهی به آذر، 49 محصول از 697 محصول، بیشتر فروش بازار را به خود اختصاص داده اند. در گزارش از این محصولات با عنوان محصولات پرمصرف نام برده می شود. از میان 116 برند موجود در بازار، یکی از محصولات با 14 گروه کالایی، نزدیک به نیمی از فروش محصولات پرمصرف را کسب کرده است و اختلاف قابل توجهی با رقیب خود دارد.

روند بازار گروه کالایی، گروه های جایگزین و مکمل:

از میان 116 برند موجود در بازار، یکی از محصولات با 14 گروه کالایی، نزدیک به نیمی از فروش محصولات پرمصرف را کسب کرده است و اختلاف قابل توجهی با رقیب خود دارد.

SKU های حاکم بر بازار:

در یک گروه کالایی، بیشترین تعداد SKU برای یک برند x عدد و میانگین برای برندها x عدد می باشد، در بازه زمانی 3 ماهه منتهی به آذر. محصول x با 63 محصول تقریبا نیمی از بازار را در اختیار دارد که به طور میانگین برای هر SKU حدود x تخصیص می یابد؛ این در حالی است که برند x با 41 محصول (رتبه دوم تعداد SKU) برای کل محصولات تقریبا x درصد بازار را کسب کرده است.