ذخیره سازی داده
روش های جمع آوری اطلاعات

یکی از مهمترین بخش های انجام تحقیقات بازار جمع آوری اطلاعات است که در صورتی که به درستی و به شکل منظم انجام پذیرد، تجزیه و تحلیل داده ها سریع تر و با دقت بیشتر انجام می گیرد. برای جمع آوری اطلاعات در هایمارت از سه روش استفاده می شود:جمع آوری اطلاعات از صندوق فروشگاهی

برای انجام این بخش اطلاعات بیش از 2200 فروشگاه در پایگاه داده های تعبیه شده در هایمارت بارگذاری و نگهداری میشود.

مزایا: صحت، سرعت اطلاعات، صرفه جویی در وقت و امکان ارزیابی روند در لحظه که در پایش بازار حائز اهمیت است.

جمع آوری اطلاعات از اپلیکیشن موبایل

در این روش رفتار و مشخصات مشتریان از جمله اطلاعات بازدید، مکان، تبلیغات مورد توجه و موارد دیگر به دقت ملاحظه و ثبت می گردد. رصد مستمر در این بخش بسیار ضروری می باشد.

مصاحبه و پرسشنامه

در این روش به صورت حضوری یا غیر حضوری از مصرف کنندگان یا صاحبان فروشگاه ها پرسش می شود. مصاحبه ها با توجه به میزان انعطاف پذیری و نحوه اجرای آن طبقه بندی می شوند. دسته ای از پرسش ها كه براساس اصولی خاص تدوین گردیده و به اشخاص ارائه می شود. هدف از تهیه پرسشنامه به دست آوردن اطلاعات معین در مورد موضوعی خاص است.