روندهای کلان بازار
روندهای کلان بازار

یکی از مهم‌ترین عوامل در ورود به بازار جدید، حفظ یا توسعه بازار، اطلاع از اندازه بازار و مقایسه آن با حجم سایر گروه‌های کالایی می‌باشد.

اندازه بازار

اندازه بازار گروه کالایی در میان محصولات سوپرمارکتی

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس نوع

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس گرماژ

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس بسته بندی

 

جغرافیا

تاثیر گرماژ بر فروش بر اساس جغرافیا

اندازه بازار گروه کالایی بر اساس
 
 
 


روند بازار


روند بازار گروه کالایی، گروه های جایگزین و مکمل