تحلیل کانال فروش
تحلیل کانال فروش

ما به شما کمک خواهیم کرد خرده فروشانی را که باید با آنها کار کنید بهتر بشناسید.

پنل اطلاعات سوپر مارکت

ما پنل منحصر به فرد، که متشکل از بیش از 2200 فروشگاه مستقل را ارائه میدهیم.

جغرافیا

تمامی اطلاعات و تحلیل های جغرافیایی فروشگاه ها را در سطح کشور و مناطق 22 گانه تهران ارائه میدهیم.

گزارش فعالیت فروشگاه

ما محصولات و خدمات فروخته شده از طریق فروشگاها را رصد گرده و داده ها را برای شناسایی روند خط تولید و بازار جدید جمع آوری و تحلیل می کنیم.

ایجاد بینش در فروشندگان

ما داده های رفتاری و پرسشنامه ای را ادغام می کنیم تا خریداران متنوع امروزی را ارزیابی کرده و به فروشگاه “چرایی” و”چگونگی” رفتار مشتریان را اطلاع دهیم.

وفاداری به برند

معیارهای انتخاب و علل تغییر برند در فروشگاه ها را شناسایی و ارائه میدهیم. فرصت های نقطه ای را اصلاح و هدف مند میکنیم.