آزمایشگاه تبلیغات

آزمایشگاه تبلیغات

مدیران بازاریابی به اطلاعات معتبری نیاز دارند که بتوانند با استفاده از آن کمپین ها را به گونه ای تنظیم کنند تا بهترین نتیجه را در پی داشته باشد. مدیران فروش برای تعیین قیمت و تخفیف، ارزیابی تأثیر تبلیغات خاص و پیش بینی واکنش مصرف کنندگان به راهنمایی استراتژیک و تاکتیکی نیاز دارند.

مارکت ویو به واقع تنها شرکت بومی ارائه دهنده خدمات زیر در حوزه تبلیغات است:
  • مجموعه گسترده راه حل ها برای اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی تبلیغات
  • ارزیابی کانال های مناسب تبلیغ
  • ارزیابی بینندگان تبلیغات شما یا گروه مصرف کنندگان در بازار هدف شما
  • ارائه راه حل های اثربخشی در جهت هدفمندی تبلیغات و کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش تاثیر تبلیغات
  • تنظیم استراتژی برای نحوه قیمت گذاری برای افزایش فروش و مدیریت سهم

در نهایت مجموعه ما با  فراهم کردن بینش های واضح و عملی به موفقیت برند و تجارت شما کمک خواهدکرد.

ردیابی تبلیغات

ردیابی تبلیغات به شما کمک می کند تأثیر کمپین های تبلیغاتی خود را درک و بتوانید عملکرد تبلیغات خود را بهبود بخشید.

آزمایشگاه خریداران کشور

بررسی معاملات هفتگی خریداران و ارزیابی تأثیر تبلیغات درون فروشگاهی بر وفاداری به برندها

مشارکت در گزارش تاثیر تبلیغات

کمپین های بازاریابی “تاریک” را در اکوسیستم رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی شناسایی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل میکنیم. تبلیغات تاریک را به تبلیغات کاملاً هدفمند برای عموم مردم و در نتیجه ردیابی و مشاهده نتایج آن را قابل نمایش میکنیم.