روندهای کلان بازار

جایگاه برند

تحلیل مصرف کننده

آزمایشگاه تبلیغات

تحلیل کانال فروش

شرکت تحقیقات بازار Market View با استفاده از انواع روش های تحقیق، اطلاعاتی شفاف و قابل نتیجه گیری را به تمامی شرکت های ذی ربط در این حوزه جهت رسیدن به بهترین جایگاه در بازار هدف بر مبنای نیازها و خواسته های مشتریان ارائه میدهد.

انواع روش های تحقیق و گرداوری اطلاعات مورد نظر برای شرکت های مرتبط با شرکت Market View به دسته های زیر تقسیم میشود.

شرکت تحقیقات بازار Market View با استفاده از انواع روش های تحقیق، اطلاعاتی شفاف و قابل نتیجه گیری را به تمامی شرکت های ذی ربط در این حوزه جهت رسیدن به بهترین جایگاه در بازار هدف بر مبنای نیازها و خواسته های مشتریان ارائه میدهد.

  1. تحقیقات دوره ای (Retail Audit)
  2. تحقیقات کمی (Quantitative)
  3. تحقیقات کتابخانه ای (Desk Research)

تحقیقات دوره ای

در این روش ما به جمع آوری اطلاعات داده های مورد نیاز بصورت دوره ای در چندین برهه زمانی پرداختیم.

تحقیقات کمی

مجموعه Market View تحقیقات کمی خود را با استفاده از مجرب ترین و زبده ترین افراد در این حوزه با استفاده از نرم افزارهایی همچون python، spss و... انجام میدهد. این افراد بصورت شبانه روز در حال بررسی و تحلیل داده های مورد نیاز هستند.

کتابخانه ای

در این روش Market View به گرداوری اطلاعات از طریق پایگاههای اطلاعاتی معتبر می پردازد.

خدمات مجموعه مارکت ویو: