گزارش

تصمیم گیران در هر سازمان همواره نقشی کلیدی را بر عهده دارند. آنها باید با استفاده از اعداد و ارقام حقیقی توانایی قضاوت و میزان صلاحیت و هوش مندی خود را اثبات کنند. ابزاری که در واقع داده ها را به اطلاعات و اطلاعات را به فرمت قابل درک برای مدیران تبدیل کند. بدون تردید یکی از ابزارهای توصیه شده برای استقرار هوش تجاری، استفاده از داشبوردها می باشد. استفاده از داشبوردها نه تنها در زمینه بازاریابی کمک میکند بلکه باعث ایجاد یک ادبیات مشترک در تمام سطوح شرکت میشود.

چنین محبوبیتی به این دلیل نیست که اجرای داشبورد BI برای کسب و کار ارزانتر و راحت تر از قبل شده است، بلکه کارایی، قابلیت استفاده و بدون خطا بودن این داشبورد است که این محبوبیت را بر عهده داشته است. اگر فکر می کنید که این داشبوردها تنها برای مدیران و مدیران ارشد سازمانهای بزرگ است، در اشتباه هستید. مفهوم استفاده از داشبورد هوش تجاری بر اساس نقش کاربر یا سلسله مراتب، تغییر کرده است. کارکنان در هر سطح از موقعیت شغلی شان نیاز به اندازه گیری معیارهای KPI ها و معیارهای عملکردی متناسب با اهداف سازمان را دارند که لازمه اندازه گیری کمی و کیفی داده ها از منابع متفاوت و متنوع می باشد.

داشبورد های متمایز مارکت ویو به شرح زیر می‌باشند:

داشبورد وضعیت شرکت

داشبوردهای تحلیل رقبا

داشبوردهای تحلیل قیمت

گزارش های تحلیلی به شرح زیر می‌باشد:

گزارش های کلان بازار

گزارش های تحلیل قیمت

گزارش های تحلیل کانال فروش

گزارش های تحلیلی